B-vitaminers funksjon

B-vitaminers funksjon

Alt i alt er det åtte typer B-vitaminer som er nødvendig for mange av kroppens grunnleggende funksjoner1. Blant annet samarbeider flere av dem for at hjernen og nervesystemet skal fungerer optimalt. B12, B6 og folat (folsyre) er nødvendig for at kroppen skal danne metylgrupper og et daglig inntak anbefales2. Metylgruppene er nødvendig for syntesen av flere stoffer, blant annet signalstoffene noradrenalin, dopamin, serotonin og acetylkolin4. Metylgruppene er også nødvendig i syntesen av lecitin, cellemembranene og for syntesen av kreatin, som forsyner musklene med rask energi4.

Metylforbindelser frigjøres ved omsetning av den essensielle aminosyren metionin4. Metionin omdannes til S-adenosylmethionin (SAM), som kan danne en metylforbindelse. Det som blir igjen, er homocystein, som til slutt tilbakedannes til metionin eller omdannes til cystein4. Metionin kan senere inngå i syklusen og cystein inngår blant annet i syntesen av glutation (se figur 1). For at homocystein skal kunne tilbakedannes til metionin, trengs vitamin B12 og folsyre. For at homocysteinet skal kunne omdannes til cystein, trengs vitamin B6 (se figur 1). Fordelingen er ca. 50/50. Samhandlingen mellom de tre B-vitaminene er svært viktig. Hvis ikke omdanningen av homocystein fungerer, øker nivåene i kroppen og symptomer kan oppleves. Økt homocystein kan påvises med blodprøve2.

 

B6

Vitamin B6 skiller seg ganske mye fra vitamin B12 og folat når det gjelder hvordan det fungerer i kroppen. Den eneste fellesreaksjonen er omsetning av metionin, hvor alle tre inngår. En viktig prosess som krever vitamin B6, er kroppens aminosyresyntese. Vitamin B6 trengs også når en del aminosyrer omdannes til aminer. Flere av aminene fungerer som signalsubstanser i hjernen, bl.a. serotonin og dopamin. Mangel kan derfor påvirke både humøret og hjernens funksjoner. Tryptofan kan omdannes til niacin ved hjelp av vitamin B6. Mangel på vitamin B6 kan derfor også føre til niacinmangel.

Øvrige B-vitaminer

Vitamin B1 (tiamin), B2 (riboflavin) og B3 (niacin) er involvert i metabolismen av karbohydrater og fett til energi. Konkret for vitamin B1 er at det behøves som en av byggesteinene i cellenes DNA. Vitamin B2 er nødvendig for å reparere antioksidanten glutation og for nedbrytning av protein. Mangel på B2 kan føre til endringer i huden og kroppens slimhinner. Niacin er nødvendig når kroppen reparerer skader på cellenes DNA. Alvorlig niacinbrist kan føre til hudsykdom pellagra.

Referanser

 

  1. Store Medisinske Leksikon, vitaminer, siste endre 29.02.2016 (03.11.2017)
  2. Nordic Nutrition Recommendations 2012, 5th edition, side 30, tabell 1.3.
  3. Ueland PM og Scheede J. Måling av metylmalonsyre, homocystein og metionin ved kobalmin- og folatmangel og homocustinuri. Tidsskr Nor Legeforen nr 6, 2008; 128: 690-3.
  4. Bolander-Gouaille C, Homocystein, the New Marker of Disease Risk – An Overview. Business Briefing European Pharmacotherapy 2005: 2-8.

 

 

 

 

TrioBe

TrioBe er det eneste reseptbelagte kombinasjonslegemiddelet som forebygger symptomgivende mangel på vitamin B6, vitamin B12 og folsyre ved utilstrekkelig inntak av føde eller malabsorpsjon, spesielt hos eldre.

TrioBe