Homocystein

Hva indikerer en forhøyet homocystein?

 

Forhøyet homocystein indikerer en nedsatt funksjon i metioninomsetningen. Det er dermed en bra markør for en B-vitaminmangel.

 

Spiser vi rikelig med rødt kjøtt og samtidig mangler vitamin B, risikerer vi at blodårene blir forkalket. Synderen heter homocystein. Kroppen forsøker å danne kjøttets aminosyre metionin til en av kroppens byggesteiner, cystein, men må stoppe halvveis fordi den mangler B6, B12 og folsyre1. 

 

 

Figur 1: referanse 2

1. Metionin er en viktig aminosyre vi får gjennom proteiner i kosten. Metionin har som hovedoppgave å levere metylgrupper til celledeling gjennom en omvandling i SAM2.

2. SAM (S-adenolsylmetionin) er en metylgruppedonor. Metylgruppen er grunnbyggesten for alle stoffer i kroppen (eks DNA, RNA, transmittorsubstanser, myelin) 2.

3. Homocystein er det resterende etter en metylgruppedonasjon. Elimineres via en vei som krever B62.

4. Folsyre og B12 hjelper til med gjendannelse av metionin, da celledelingen trenger mange metylgrupper2.

5. Ved utilstrekkelig næringsinntak eller malabsorpsjon vil ikke behovet for metylgrupper bli dekket2.

6. Homocysteinet øker da i cellen og i blodbanen. Dette kan enkelt måles ved en blodprøve2.

 

Mengden folsyre, vitamin B6 og vitamin B12 er valgt for å gi beskyttelse mot symptomgivende mangel spesielt hos eldre som ofte har malabsorpsjon av folsyre og vitamin B123.

Folsyre og vitamin B12 er nødvendig for visse transmetyleringsprosesser, bl.a. ved syntesen av DNA og RNA. Folatmangel gir opphav til megaloblastisk anemi av samme type som forårsakes av mangel på vitamin B12.

En intervensjonsstudie har vist at Triobe reduserer forhøyede plasmanivåer av homocystein3.

Homocystein er en metabolitt som dannes ved metabolismen av den essensielle aminosyren metionin. Omsettingen av homocystein påvirkes av folsyre, vitamin B6 og vitamin B12 og innholdet av homocystein i blodet stiger markant ved mangel på folsyre og vitamin B123.

Det er blitt observert en aldersrelatert økning av homocysteinnivået i blodet3

Folsyre: syntetisk form av naturlig B-vitamin folat. 

Folat: folsyre gjennom vitaminpiller eller kosttilskudd, omdannes til folat i kroppen.

 

Referanse:

1. Knut T. Flytlie. Nye vitaminrevolusjonen 2013; 51; 59–63; 85–87

2. Christina Bolander-Gouaille, Teodoro Bottoglieri. Homocystein, Related Vitamins and Neuropsychiatric Disorder, Second Editon; 23, 74-75, 82-83, 94-95, 134

3. Triobe, SPC (31.08.2016) avsnitt 5,1

TrioBe

TrioBe er det eneste reseptbelagte kombinasjonslegemiddelet som forebygger symptomgivende mangel på vitamin B6, vitamin B12 og folsyre ved utilstrekkelig inntak av føde eller malabsorpsjon, spesielt hos eldre.

TrioBe