Symptomer på B6 mangel

Symptomer på B6- vitaminmangel

Mangel på B6-vitamin er sjelden og ses kun sammen med mangel på andre B-vitaminer. Symptomer kan være kramper som ved epileptiske anfall, depresjon, hudforandringer og ved mikrocytær anemi (også ved jernmangel)1

Mangel på B6-vitamin er sjelden og ses kun sammen med mangel på andre B-vitaminer.

TrioBe

TrioBe er det eneste reseptbelagte kombinasjonslegemiddelet som forebygger symptomgivende mangel på vitamin B6, vitamin B12 og folsyre ved utilstrekkelig inntak av føde eller malabsorpsjon, spesielt hos eldre.

TrioBe