Question

Er det fare for overdosering av B-vitamin?

Kosttilskudd kan inneholde høyere mengder av vitamin B12 enn det daglige anbefalte inntaket, men siden B-vitaminer er vannløselige og overskytende går tapt i urinen, er det ikke fare for overdosering1.

Referanse:

1. Norsk Legemiddelhåndbok, vitaminer, siste endret 09.05.2016 (09.11.2017)