Question

Hva kan øke risikoen for B6-vitaminmangel?

Kjemo- og stråleterapi ved kreft, østrogenholdige prevensjonsmidler, alderdom og ensidig eller sparsom kost, langvarige, ukontrollerte slankekurer og alkoholisme.

Lengre tids bruk av en rekke legemidler kan gi B6-vitaminmangel: Hydralazin mot for høyt blodtrykk, Isoniazid mot tuberkulose, Penicillin mot nyrestein og vedvarende leddgikt, Levodopa mot Parkinsons sykdom, Chloramphenicol, tetracyklin, erythromycin, lincomycin, neomycin mot infeksjoner og Busulfan/Klorambucil mot kreft