Irritabilitet og depresjon

Irritabilitet og depresjon

B-vitaminer er nødvendig for at cellene i hjernen skal fungere normalt. Ved mangel på folat kan en oppleve å være nedstemt og irritabel1. Mangel på folat kan i noen tilfeller føre til utvikling av depresjon2.

Utilstrekkelig kosthold er en vanlig følge av depresjon og kan i seg selv føre til B-vitaminmangel. 

Den beste måten å finne ut om du har B-vitaminmangel er alltid å gå til legen. En blodprøve kan vise om du har B-vitaminmangel.

 

 

Symptomer på B-vitaminmangel

Referanser

  1. Felleskatalogen, vitaminmangel (02.11.2017)
  2. Norsk Legemiddelhåndbok, vitamin B12-mangel, sist endret: 31.05.2017 (02.11.2017) 

Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Hva er
B-vitaminmangel?

 

 

Test deg selv

Har du B-vitaminmangel?