Vitamin B12-mangel

Vitamin B12-mangel

Vitamin B12 behøves for mange av kroppens viktige funksjoner, blant annet i produksjonen av røde blodlegemer og cellenes energiomsetning 1. B12-mangel kan føre til blodmangel (anemi) og alvorlige skader på nervesystemet 2.

Et variert kosthold er viktig for å få i seg nok B-vitaminer

Kroppen kan ikke produsere vitamin B12 selv og vi må derfor få i oss vitaminet via maten, framfor alt gjennom å spise kjøtt, fisk, egg og meieriprodukter 1. Behovet for B12-vitamin varierer fra person til person, blant annet avhengig av kjønn og alder.

Anbefalt daglig dose vitamin B12

Anbefalt daglig dose for voksne er 1.0-2.5 mikrogram 1. Antakelig bør veganere som får vitamin B12 gjennom kosttilskudd ta litt høyere doser, minst 9 mikrogram 3.
 

Symptomer på vitamin B12-mangel

Vitamin B12 hjelper til med nydannelse av celler i hele kroppen og derfor kan mangel på B12 i prinsippet gi symptom fra hvilket organ som helst. De første cellene som rammes bruker å være de som fornyes ofte, for eksempel de røde blodlegemene og cellene på tungen, i munnen og i tarmen. Det kan føre til smerter på tungen, såre munnviker, kvalme, mangel på matlyst og diaré 4.5.

Blodmangel gjør at kroppen ikke får tilstrekkelig med oksygen og kan starte med symptomer på trøtthet, svakhet og svimmelhet 4.5. Det er også vanlig å kjenne seg andpusten og få hjertebank ved anstrengelse. Alvorlig blodmangel kan i noen tilfeller gi angina og smerter i bena 4.5. Symptomer fra nervesystemet er blant annet nedsatt følelse og vibrasjonsfølelse, nummenhet og prikking i hender og føtter, svekket gange og balanse 4.5.

Andre psykiske symptomer som tristhet, depresjon, hukommelsesproblemer og demens kan også forekomme 2.

Vitamin B12-mangel kan være vanskelig å oppdage

Symptomene på vitamin B12-mangel kommer ofte smygende etter flere år og kan være vanskelig å oppdage 2. Dessuten er mange av symptomene vanlige sammen med andre sykdommer.

Ta kontakt med fastlegen om du har symptomer. En enkel blodprøve kan avgjøre om du har vitamin B12-mangel.

 

 

Årsaker til B12-mangel

Det finnes flere årsaker til at man får vitamin B12-mangel

Hos eldre skyldes det ofte aldersrelaterte sykdommer som atrofisk gastritt eller pernisiøs anemi 4. Atrofisk gastritt er inflammasjon i magesekkens slimminer som hemmer produksjonen av saltsyre og fører til dårligere opptak av vitamin B12. Noen ganger kan inflammasjonen til og med føre til en mangel på et spesielt protein som kalles intrinsisk faktor (IF). IF er nødvendig for at vitamin B12 skal kunne tas opp fra maten. Mangel på IF kan føre til pernisiøs anemi, en alvorlig form for blodmangel som i noen tilfeller er arvelig 4.

Andre årsaker til vitamin B12-mangel kan være glutenintoleranse, magesekkoperasjoner (for eksempel gastrisk bypass), utilstrekkelig kosthold og tarmsykdommer som Crohns sykdom. Langvarig bruk av legemidler til halsbrann, magesår og diabetes kan i noen tilfeller føre til mangel på vitamin B124.

 

 

Risikogrupper for B12-mangel

Eldre

Vitamin B12-mangel er vanligere blant eldre fordi de har større risiko for å få sykdommer som atrofisk gastritt og pernisiøs anemi 4. Enkelte eldre får redusert appetitt og evne til å tygge 8. Det kan føre til mangler i næringsinnholdet. Vitamin B12-mangel er beregnet å påvirke 10% -15% av personer over 60 år 6. Diagnosen fra laboratoriet er vanligvis basert på lavt serum vitamin B12-nivå eller forhøyet metylmalonsyre og homocysteinnivåer i serum. Selv om eldre med lav vitamin B12-status ofte mangler de klassiske tegn og symptomer på vitamin B12-mangel, er evaluering og behandling i denne populasjonen viktig. Sammenliknet med den yngre befolkningen, reduseres absorpsjonen av proteinbundet vitamin B12 hos eldre, på grunn av atrofisk gastritt. Atrofisk gastritt resulterer i en lav syre-pepsinsekresjon av mageslimhinnen, noe som igjen resulterer i redusert frigivelse av fri vitamin B12 fra kosten.

Gravide

Gravide bør være oppmerksomme på både folatmangel og vitamin B12-mangel. På grunn av biologiske prosesser synker nivået av B-vitamin under graviditetens første stadium. . B12-mangel under graviditeten kan hemme fosterets vekst og utvikling 7. Barn av kvinner med utilstrekkelig B12-nivå risikerer også mangel under første leveår. Brystmelk inneholder små mengder vitamin B127.

Graviditet og amming endrer mors B12 status slik at overføringen av B12 til foster og spedbarn blir lettere 7. Fysiologiske og anatomiske endringer forekommer i nesten hvert organsystem under graviditet med betydelige konsekvenser for biokjemiske markører, og kompliserer derfor evalueringen av mikronæringsstatus og begrenser bruken av etablerte referanseområder bestemt for ikke-gravid kvinne 7.

De fleste markører av B12 status er lavere under graviditet enn før graviditetsnivå 7. Totalt B12 nivå hos moren minker gradvis under graviditet. Det kan være behov for spesifikke referanseverdier basert på B12-tillskudd til normale nivåer til gravide og ammende kvinner7. Forekomsten av B12-mangel i svangerskap er vanskelig å kvantifisere 7.

Mors B12-status under graviditet påvirker barnets B12-status godt inn i tidlig voksenliv 7. Derfor er mors vitaminstatus for å forhindre B12-mangel i neste generasjon viktig 7. Dette antyder at forbedring av ernæringen til unge jenter har potensial til å opprettholde befolkningens "arv" av B12 status i mange generasjoner og redusere tilhørende morbiditet 7.

 

Veganere

En annen risikogruppe for vitamin B12-mangel er veganere 1. De spiser ikke animalske produkter og vitamin B12 finns bare i ubetydelige mengder i noen matvarer fra planteriket.

 

 

Behandling for vitamin B12-mangel

Før kunne alvorlig vitamin B12-mangel føre til døden, men i dag finnes det heldigvis effektiv behandling. Det er viktig at mangelen oppdages i tide. B12-mangel kan føre til alvorlige og vedvarende skader på nervene 2. Injeksjon eller tabletter med B12 er behandling av B-vitaminmangel. Blodmangelen forsvinner som regel raskt, men det tar lengre tid før symptomene fra nervesystemet forsvinner. Behandlingen for pernisiøs anemi er livslang 2.

Den beste måten å oppdage om du har mangel på en eller flere typer vitamin B er alltid å gå til legen. En blodprøve kan vise om du har vitamin B12-mangel 1.

 

 

Mer om mangel på B-vitamin


Referanser:

  1. Norsk Legemiddelhåndbok, vitamin B12-mangel, sist endret: 31.05.2017 (02.11.2017)
  2. Norsk helseinformatikk, sykdommer, pernisiøs anemi, siste endret 22.04.2017 (02.11.2017)
  3. Norsk Vegetarforening (02.11.2017)
  4. Norsk helseinformatikk, sykdommer, vitamin B12 mangel, siste endret 22.04.2017 (02.11.2017)
  5. Norsk helseinformatikk, sykdommer, folatmangel, siste endret 12.04.2017 (02.11.2017)
  6. Baik H.W., Russell R.M. Vitamin B12 deficiency in the elderly. Annu Rev Nutr. 1999;19:357-77
  7. Green R., Allen L.H., Bjørke-Monsen A-L. Vitamin B12 Deficiency.  Nat Rev Dis Primers 3, 17041. 2017
  8. Tove Cecilie Fasting, Vi over 60, publisert mai 2014, sist endret 09.01.2017 (09.11.2017)

 


Informasjonen som gis på våre nettsider er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Vitamin B12 finner man i animalske produkter

Vitamin B12

B12 finnes i mat fra dyr, framfor alt kjøtt, fisk, skalldyr, egg og meieriprodukter

 

 

Alle mennesker i alle aldre og etnisitet kan få B-vitaminmnagel

Hvem kan få 
B-vitaminmangel?

Er du i risikogruppen
for B-vitaminmangel?