Question

Hva er de vanligste symptomene på B-vitaminmangel?

Symptomer på B-vitaminmangel kan variere fra person til person, i likhet med hvilke symptomer som oppstår først. Det kan ta flere år før noen symptomer oppdages. Symptomer som kan være relatert til B-vitaminmangel er blant annet irritabilitet, depresjon, nummenhet, dårlig balanse, trøtthet og svimmelhet. Mange av symptomene er generelle og kan skyldes andre årsaker. Derfor er det viktig å ta kontakt med legen ved disse symptomene1

Les mer om symptomer

Referanse:

1. Felleskatalogen, anemi og vitaminmangel (09.11.2017)