Question

Hva er pernisiøs anemi?

Pernisiøs anemi er en blodmangelsykdom som rammer mellom 10-20 prosent av de med atrofisk gastritt. Hos personer som har pernisiøs anemi er det ikke nok IF (intrinsisk faktor), fordi kroppens eget immunsystem ødelegger kjertler som produserer proteinet. Til slutt fungerer ikke kjertlene fullt ut, noe som kan føre til anemi1

Referanse:

1. Store norske leksikon, pernisiøs anemi, sist endre 15.05.2017 (09.11.2017)