Question

Hva er risikoen ved å behandle B12 alene?

Om pasienten også har folsyremangel, stresses hele systemet. Vitaminene jobber sammen og trengs i kombinasjon.