Question

Hvilken dokumentasjon foreligger for peroral behandling av vitamin B12-mangel? Hvilke perorale preparater kan brukes?

Alle pasienter med dokumentert vitamin B12-mangel skal ha behandling enten parenteralt eller peroralt, les mer