Question

Kan høy dose B-vitaminer være skadelig for pasienter med nylig hjerteinfarkt?

NORVIT studien ble i alt 3749 pasienter som nylig hadde hatt hjerteinfarkt rekruttert fra 35 norske sykehus. De ble tilfeldig fordelt i fire grupper som daglig enten tok 0.8 mg folsyre (et B-vitamin), 40 mg vitamin B6, både 0.8 mg folsyre og 40 mg vitamin B6, eller en uvirksom pille (placebo). Resultatet viser at høye doser B-vitamin ikke beskytter pasientene, men kan tvert imot være skadelig. Mens forekomsten av nye tilfeller av hjerteinfarkt eller slag økte litt hos de som tok folsyre alene eller vitamin B6 alene, økte den derimot med hele 20 prosent hos de som tok både folsyre og vitamin B6, les mer.