Question

Kan nyresvikt skjules ved inntak av B-vitaminer?

Dersom man har høyt Hcy og tar B-vitaminer, vil kanskje Hcy bedres selv om årsaken er nyresvikt. Men gjerne ikke til tilfredsstillende nivåer. Ved usikkerhet på årsak kan man måle kreatinin som indikator på nyrestatus.