B-vitaminmangel for helsepersonell
  • B-VITAMINMANGEL.NO

    Din kilde til informasjon om B-vitaminer

    B-vitaminmangel.no er for deg som jobber i helsevesenet. Her skal du finne informasjon om Triobe, B-vitaminmangel og vanlige tema relatert til B-vitaminmangel

  • TrioBe forebygger symptomgivende B-vitaminmangel

    TrioBe er det eneste reseptbelagte kombinasjonslegemiddelet som forebygger symptomgivende mangel på vitamin B6, vitamin B12 og folsyre ved utilstrekkelig inntak av føde eller malabsorpsjon.

TrioBe

TrioBe

TrioBe er det eneste reseptbelagte kombinasjonslegemiddelet som forebygger symptomgivende mangel på vitamin B6, vitamin B12 og folsyre ved utilstrekkelig inntak av føde eller malabsorpsjon, spesielt hos eldre.
 

Les mer om TrioBe

Symptomer på B-vitaminmangel

Symtomer på B-vitaminmangel

Symptomene ved B12-mangel og folat er veldig like. Det kan derfor være mulig å feiltolke symptomene. Det er kun B12- mangel som gir nevrologiske symptomer. B6-mangel er sjeldent, men symptomene er ganske like.

Symptomer

Spørsmål og svar om B-vitaminmangel

Spørsmål og Svar

Lurer du på noe mer? Vi har samlet inn over 30 av de vanligste spørsmålene rundt B-vitaminer, B-vitaminmangel og TrioBe på en side.

Finn svaret på DITT spørsmål

Du forlater b-vitaminmangel.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Mylan-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.