Symptomer på B-vitaminmangel - Helsepersonell | B-vitaminmangel
Symptomer på B-vitaminmangel

Symptomer på B-vitaminmangel

Symptomene ved B12-mangel og folat er veldig like. Det kan derfor være mulig å feiltolke symptomene. B6-mangel er sjeldent, men symptomene er ganske like1.

Symptomene ved B12-mangel og folat er veldig like

Hvor mange har folat- eller B12-mangel?

Risikoen for B-vitaminmangel øker med alderen. Det er usikkert hvor mange som har B-vitaminmangel. Noen angir forekomsten til B12-mangel med 4-14%2 og andre over 20%3. Mangel på folinsyre er faktisk den hyppigste formen for vitaminmangel i den industrialiserte delen av verden4. Før folatberiket mat ble innført i USA var det 24,5% som hadde folatmangel5


Referanser:

  1. Lommelegen.no, vitamin B6, sist endret 26. 04. 2009 (14.11.2017)
  2. Store norske leksikon, pernisiøs anemi (03.11.2017) 
  3. Andrès E., Loukili N.H., Noel E., Kaltenbach G. et al. Vitamin B12 (cobalamin) deficiency in elderly patients. CMAJ August 3, 2004 vol. 171 no. 3
  4. Knut T. Flytlie. Nye vitaminrevolusjonen 2013; 51- 63, 85-87
  5. BMJ Best Practice, Folat deficiency, Epidemiology
TrioBe reseptbelagt legemiddel B vitaminmangel

TrioBe

TrioBe er det eneste reseptbelagte kombinasjonslegemiddelet som forebygger symptomgivende mangel på vitamin B6, vitamin B12 og folsyre ved utilstrekkelig inntak av føde eller malabsorpsjon, spesielt hos eldre.

TrioBe
Mylan Logo

Du forlater b-vitaminmangel.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Mylan-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  26.05.2020