Malabsorpsjon av B-vitaminer - Helsepersonell | B-vitaminmangel
Legemiddelbehandling

Legemiddelbehandling

Noen medikamenter påvirker nivå av B12, folat og / eller B6 i kroppen, noe som betyr at B-vitamin behandling kan være nødvendig.

Noen medikamenter påvirker nivå av B12, folat og / eller B6 i kroppen

Langtidsbruk av syrehemmende midler, som protonpumpehemmere kan utvikle symptomer på vitamin B12-mangel på grunn av nedsatt opptak av B121.  

Metforminrelatert vitamin B12-mangel er en kjent og vanlig bivirkning. Det er derfor god grunn til å anbefale måling av vitamin B12-konsentrasjonen i serum før og etter start av metforminbehandling og før doseøkning for å vurdere om det er behov for tilskudd av vitamin B121. Ideelt bør også nivået av homocystein og metylmalonsyre måles samtidig.

Behandling med l-dopa (som f.eks. Sinemet, Madopar) øker behovet for vitamin B12. Vitamin B12-nivået kan måles. Enda bedre er det kanskje å måle homocystein som stiger når B12 begynner å bli lavt.

Vitamin B6-mangel kan forekomme ved samtidig bruk av isoniazid, hydralazin og penicillamin. 

Folsyre kan øke metabolismen av enkelte antiepileptika, som fenobarbital og fenytoin. Folsyre kan også interferere med effekten av folsyreantagonister, f.eks. metotreksat, trimetoprim og pyrimetamin2.


Referanser: 

  1. Norsk Legemiddelhåndbok, vitamin B12-mangel (03.11.2017)
  2. Norsk Legemiddelhåndbok, folatmangel (03.11.2017)
TrioBe reseptbelagt legemiddel B vitaminmangel

TrioBe

TrioBe er det eneste reseptbelagte kombinasjonslegemiddelet som forebygger symptomgivende mangel på vitamin B6, vitamin B12 og folsyre ved utilstrekkelig inntak av føde eller malabsorpsjon, spesielt hos eldre.

TrioBe
Mylan Logo

Du forlater b-vitaminmangel.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Mylan-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  26.05.2020