TrioBe - Helsepersonell | B-vitaminmangel
TrioBe

TrioBe

TrioBe er det eneste reseptbelagte kombinasjonslegemiddelet som forebygger symptomgivende mangel på vitamin B6, vitamin B12 og folsyre ved utilstrekkelig inntak av føde eller malabsorpsjon, spesielt hos eldre1.

TrioBe reseptbelagt legemiddel B vitaminmangel

Peroral behandling med B12, folat og B6 

  • Det er ingen øvre grense for dosering av B12. Anbefalt daglig dose er 2 µg. TrioBe inneholder 500 µg B12(cyanokobalamin)2. Dette er tilstrekkelig selv for dem som mangler” intrinsisk faktor”, da 1 % (5 µg) tas passivt opp i tarmen1.
  • Folsyregrense på 1 000 µg (1 mg) er satt for unngå at man ved monoterapi kan skjule en B12-mangel ved å tilføre for høye doser folsyre. Folsyre forbedrer anemiske symptomer, men en latent B12-mangel kan videreutvikles og gi nevrologiske symptomer. TrioBe inneholder 0,8mg folsyre2
  • B6 grensen på 25 mg er svært forsiktig valgt, i litteraturen har nevrologiske symptomer blitt sett ved doser rundt 200 mg. Triobe inneholder 3mg B6 (pyridoksinhydroklorid)2

Mer om Triobe

TrioBe forebygger symptomgivende B-vitaminmangel1. Tablettene er det eneste reseptbelagte kombinasjonslegemiddelet (B12, folsyre, B6) som forebygger symptomgivende B-vitaminmangel ved utilstrekkelig inntak av føde eller malabsorpsjon , spesielt hos eldre1.

Dosering av TrioBe

Anbefalt dosering av TrioBe er 1 tablett daglig som svelges med vann eller eventuelt tygges1. Tabletten kan knuses. Det er 100 tabletter i en hvit plastbeholder3.

Hva inneholder TrioBe?

Hver tablett inneholder: Folsyre 0,8 mg, cyanokobalamin (B12) 0,5 mg, pyridoksinhydroklorid (B6) 3 mg1. Hjelpestoffer er6: kalsiumhydrogenfosfatdihydrat, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelseglykolat, magnesiumstearat, vannfri kolloidal silika. Det finnes ingen stoffer av animalsk opprinnelse i TrioBe. Det er hverken gluten eller laktose i TrioBe.

Hvorfor TrioBe?

B-vitaminer er viktig for å opprettholde cellenes naturlige funksjoner. Mengdene i TrioBe er valgt for å forebygge symptomatisk mangel, særlig hos eldre, som ofte har nedsatt opptak og ofte også et lavt inntak av folsyre og vitamin B124. Brukt mengde har i studier vist å redusere forhøyede nivåer av homocystein4.

TrioBe brukes for å forebygge symptomgivende mangel på vitamin B6 , vitamin B12  og folsyre  ved utilstrekkelig inntak av føde eller malabsorpsjon, spesielt hos eldre1.

Hvem bør ikke bruke eller være forsiktig ved bruk av Triobe?

TrioBe bør ikke brukes av pasienter som har fjernet en stor del av tynntarmen eller av de som er overfølsomme overfor noen av ingrediensene1. TrioBe er kontraindisert sekundærprevensjon av nevralrørsdefekt1.

Folsyre kan øke metabolismen av enkelte antiepileptika, som fenobarbital og fenytoin1. Folsyre kan også interferere med effekten av folsyreantagonister, som metotreksat, trimetoprim og pyrimetamin1.

Det er ingen kjent risiko ved bruk under graviditet eller amming1.

Bivirkninger:

Hvilke bivirkninger og hvor hyppig forekommer bivirkninger ved bruk av TrioBe1:

Risikoen for bivirkninger er lav ved anbefalt dosering. Sjeldne (<1/1000, færre enn 1 av 1000 pasienter) er aknelignende utslett, allergiske reaksjoner som urticaria, pruritus og erytem.


Referanser:

  1. Triobe SPC (13.06.2017) avsnitt 4
  2. Triobe SPC (13.06.2017) avsnitt 2
  3. Triobe SPC (13.06.2017) avsnitt 6
  4. Triobe SPC (13.06.2017) avsnitt 5
Mylan Logo

Du forlater b-vitaminmangel.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Mylan-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  26.05.2020