Symptomer på B12-vitaminmangel - Helsepersonell | B-vitaminmangel
Symptomer på B12 mangel

Symptomer på B12-vitaminmangel

Symptomene utvikler seg ofte langsomt, med svake og ukarakteristiske symptomer som tretthet, øresus, svimmelhet, hodepine og hjertebank, dvs. anemisymptomer1. Huden er blek, litt gulaktig. Forandringene i munnhulens slimhinne medfører sviende eller brennende fornemmelser i tungen. Tungen er gjerne rød, øm, lett oppsvulmet med fremtredende tungepapiller og revner i slimhinnen i begynnelsen. Etter en tid er den ikke øm, men glatt og blank 1.

Symptomene utvikler seg ofte langsomt, med svake og ukarakteristiske symptomer som tretthet, øresus, svimmelhet, hodepine og hjertebank, dvs. anemisymptomer

I nervesystemet viser sykdommen seg først ved funksjonsforstyrrelser i ryggmargens bakstrengbaner og pyramidebaner2. Nevrologiske symptomer som kan melde seg før anemisymptomene, er en slags prikking eller kribling, såkalt parestesi, samt nummenhet i fingrer og tær. Symmetriske parestesier distalt i ekstremitetene eller bakstrengsaffeksjoner av ryggmargen med svekket vibrasjonssans og leddsans. Etter hvert brer sensibilitetsforstyrrelsene seg til hender og føtter, siden til armer og ben, og det kan komme jagende smerter i bena2. Svakhet i ben og føtter kan forekomme. I begynnelsen er disse nevrologiske symptomene fullt reversible. De varige skadene på nervesystemet er den alvorligste komplikasjonen ved pernisiøs anemi1.

Nevropsykiatriske symptomer og demens kan være forårsaket av kobalaminmangel uten at det foreligger anemi2. Vitamin B12-mangel kan forårsake symptomene på en polynevropati3. Det er svært viktig at man blir klar over symptomene i tide, mens det ennå er mulig å forebygge en videre utvikling. Mange mennesker kan få symptomer fra nervesystemet som det første symptom på B12-mangel uten at de har utviklet blodmangel. 


Referanser:

  1. Store norske leksikon, pernisiøs anemi (03.11.2017)
  2. Norsk Legemiddelhåndbok, vitamin B12-mangel (03.11.2017)
  3. Mygland Åse, Kronisk polynevropati – utredning og diagnostikk. No. 3, 1. Tidsskr Nor Legeforen 2007; 127:291-5
TrioBe reseptbelagt legemiddel B vitaminmangel

TrioBe

TrioBe er det eneste reseptbelagte kombinasjonslegemiddelet som forebygger symptomgivende mangel på vitamin B6, vitamin B12 og folsyre ved utilstrekkelig inntak av føde eller malabsorpsjon, spesielt hos eldre.

TrioBe

Du forlater b-vitaminmangel.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Mylan-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  26.05.2020