B-vitaminmangel ved ulike sykdommer - Helsepersonell | B-vitaminmangel
B-vitaminmangel ved ulike sykdommer

B-vitaminmangel ved ulike sykdommer

B-vitaminer og mild kognitiv svikt

Økt forekomst av hjerneatrofi er ofte observert hos eldre personer, spesielt de som lider av kognitiv svikt1. Homocystein er en risikofaktor for hjerneatrofi, kognitiv svikt og demens. Plasmakonsentrasjoner av homocystein kan senkes ved bruk av B-vitaminer1.

En randomisert kontrollert studie med 271 personer over 70 år med mild kognitiv svikt (MKS) deltok i studien5. Studiedeltakerne fikk daglig tilførsel av folsyre (800 µg), vitamin B12 (500 mikrogram) og vitamin B6 (20 mg). Målet var å se om tilskudd med B-vitaminer som senker nivå av plasma total homocystein kan bremse frekvensen av hjerneatrofi hos pasienter med mild kognitiv svikt1.

Resultatene viste en hastighetsreduksjon av hjerneatrofi på 30% uavhengig av homocysteinnivå1. Pasienter med homocysteinverdier >13µmol/l hadde en hastighetsreduksjon på 53%. Pasienter med homocysteinverdier <9,5µmol/l var ikke forskjellig fra de som fikk placebo. De som har størst vitamin B-mangel (høyeste homocystein verdier) hadde dermed best effekt av behandlingen, da hastigheten av hjernens forverring ble mer enn halvert1.


16% av de over 70 år har mild kognitiv svikt og halvparten av disse utvikler Alzheimers sykdom5. Dette er den største studien hittil som kartla virkningene av B-vitaminer på MKS. Det er også en av de første studier som viste sykdomsmodifiserende effekter i Alzheimers området. Det er behov for flere studier som ser på om lavere homocystein kan redusere utviklingen av Alzheimers sykdom1

B-vitamin og utviklingen av Alzheimers

En studie som viser at tilførsel av B-vitaminer reduserer hjernesvinn2. Ved Alzheimers reduseres hjernebarken og hulrommene i hjernen blir større. Atrofi eller hjernesvinn skjer dobbelt så raskt ved mild kognitiv svikt sammenliknet med en normalt frisk 60 åring2.  Ved fullt utviklet Alzheimers er hastigheten på hjernesvinnet syv ganger så stort2.

Studien gikk over to år og omfattet 200 pasienter med mild kognitiv svikt, altså et forstadium av Alzheimer2. Halvparten av pasientene fikk høye doser av B-vitaminer, resten fikk placebo. MR-bilder skulle avsløre om vitaminene hadde noen effekt. Resultatene viste at de som ikke fikk tilført B-vitaminer hadde sju ganger så stort hjernesvinn sammenlignet med de som fikk vitamintilførsel. Pasientene som fikk B-vitaminer, hadde nesten 90 prosent reduksjon skrumping i den delen av hjernen som er forbundet av Alzheimers2. Det viser at B-vitaminer kan bremse eller oppheve skrumpingen av hjernen hos personer med dårlig B-vitaminstatus.


Den reelle effekten av B-vitaminer er begrenset til deltakere med høy homocystein (over medianen, 11 µmol/l)2. Resultatene viser at B-vitamintilskudd kan redusere svinn av bestemte områder av hjernen som er en viktig del av Alzheimers sykdommens prosess og som er assosiert med kognitiv svikt. Ytterligere studier med fokus på B-vitamintilskudd til eldre med høye nivåer av homocystein er nødvendig for å se om progresjon av demens kan forebygges2.

Dette betyr ikke at alle skal ta vitamintilskudd. Bivirkninger kan være forbundet med høyt inntak av B-vitamin2. Høye doser kan stimulere vekst av allerede eksisterende kreft2. Personer som ikke har optimalt nivå av B-vitamin og med påvist begynnende hukommelsessvikt bør utredes hos fastlege eller spesialist2


Referanser:

  1. Smith A.D., Smith S.M., de Jager C.A., Whitbread P. et al. Homocysteine-Lowering by B Vitamins Slows the Rate of Accelerated Brain Atrophy in Mild Cognitive Impairment: A Randomized Controlled Trial. PLoS ONE 2010; 5: 9: e12244 
  2. Gwenaëlle Douauda g. et al. Preventing Alzheimer’s disease-related gray matter atrophy by B-vitamin treatment. PNAS, 2013, vol.110 (23); 9523–9528
TrioBe reseptbelagt legemiddel B vitaminmangel

TrioBe

TrioBe er det eneste reseptbelagte kombinasjonslegemiddelet som forebygger symptomgivende mangel på vitamin B6, vitamin B12 og folsyre ved utilstrekkelig inntak av føde eller malabsorpsjon, spesielt hos eldre.

TrioBe
Mylan Logo

Du forlater b-vitaminmangel.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Mylan-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  26.05.2020