Hva gjør B-vitaminer? - Helsepersonell | B-vitaminmangel
B-vitaminers funksjon

B-vitaminers funksjon

B-vitaminers funksjon

Alt i alt er det åtte typer B-vitaminer som er nødvendig for mange av kroppens grunnleggende funksjoner1. Blant annet samarbeider flere av dem for at hjernen og nervesystemet skal fungerer optimalt. B12, B6 og folat (folsyre) er nødvendig for at kroppen skal danne metylgrupper og et daglig inntak anbefales2. Metylgruppene
er nødvendig for syntesen av flere stoffer, blant annet signalstoffene noradrenalin, dopamin, serotonin acetylkolin4. Metylgruppene er også nødvendig i syntesen av lecitin, cellemembranene og for syntesen av kreatin, som forsyner musklene med rask energi4.

Metylforbindelser frigjøres ved omsetning av den essensielle aminosyren metionin4. Metionin omdannes til S-adenosylmethionin (SAM), som kan danne en metylforbindelse. Det som blir igjen, er homocystein, som til slutt tilbakedannes til metionin eller omdannes til cystein4. Metionin kan senere inngå i syklusen og cystein inngår blant annet i syntesen av glutation (se figur 1). For at homocystein skal kunne tilbakedannes til metionin, trengs vitamin B12 og folsyre. For at homocysteinet skal kunne omdannes til cystein, trengs vitamin B6(se figur 1). Fordelingen er ca. 50/50. Samhandlingen mellom de tre B-vitaminene er svært viktig. Hvis ikke omdanningen av homocystein fungerer, øker nivåene i kroppen og symptomer kan oppleves. Økt homocystein kan påvises med blodprøve2.

B12

B12 eller kobalamin, virker som et koenzym i celledeling, er nødvendig ved DNA-syntesen1. Vitaminet bidrar til produksjonen av røde blodceller og cellemetabolismen (cellenes energiomsetning). I tillegg til at B12 og folat kombineres for å omdanne homocystein til metionin, er vitamin B12 også nødvendig for produksjonen av myelin2. Ulike former for nerveskader er derfor spesifikke mangelsymptomer3. Vitamin B12 er også nødvendig for dannelse og nedbryting av visse aminosyrer og fettsyrer for energi2.

B12 finnes bare i animalske matvarer som kjøtt, melk og melkeprodukter. Malabsorpsjon og utilstrekkelig inntak av B12 er vanlige årsaker til mangelsymptomer3. Malabsorpsjon er ofte forårsaket av pernisiøs anemi, kronisk betennelse i magen som hemmer produksjonen av intrinsik faktor (IF)3. IF er et glykoprotein som binder seg til B12 og er nødvendig for at vitaminet skal bli absorbert i tynntarmen. Mangel på vitamin B12 kan føre til anemi, mannlig infertilitet, parestesi og påvirkning av slimhinnene3. I tillegg kan mangel på vitamin B12 føre til skader på det autonome nervesystemet og ryggmargen i form av svekket vibrasjonssans og leddsans5.

Folat

Folat hydrolyseres og absorberes i den øvre delen av duodenum (tolvfingertarmen), før det tas opp av blodplasma. Den primære biokjemiske funksjon for folat er overføring av ett-karbon-enheter i en rekke fundamentale reaksjoner, inkludert aminosyrestoffskiftet og syntese av puriner/pyrimidiner som er byggesteiner i DNA og RNA. Både vitamin B12 og folat er nødvendig i syntesen av puriner og tymidin1.

Mangel hos voksne påvirker alle raskt prolifererende celler2. Dette gjelder i hovedsak erytrocytter og leukocytter og celler langs hele mage-tarmkanalen3. Både vitamin B12 og folat mangel fører derfor til anemi, svekket immunforsvar og slimhinneforandringer. I løpet av fosterlivet og ungdommen, kan mangel på vitamin B12 og / eller folat føre til svekket vekst og utvikling. Folat er også nødvendig for enzymet MTHFR (metylentetrahydrofolat) for å fungere korrekt4. Rundt 20 prosent av befolkningen er utsatt for enzymdefekter som gjør at de trenger mer folat enn normalt4.

B6

Vitamin Bskiller seg ganske mye fra vitamin B12 og folat når det gjelder hvordan det fungerer i kroppen. Den eneste fellesreaksjonen er omsetning av metionin, hvor alle tre inngår1. En viktig prosess som krever vitamin B6, er kroppens aminosyresyntese1. Vitamin Btrengs også når en del aminosyrer omdannes til aminer2. Flere av aminene fungerer som signalsubstanser i hjernen, bl.a. serotonin og dopamin1. Mangel kan derfor påvirke både humøret og hjernens funksjoner3. Tryptofan kan omdannes til niacin ved hjelp av vitamin B6. Mangel på vitamin Bkan derfor også føre til niacinmangel3.

Øvrige B-vitaminer

Vitamin B1 (tiamin), B2 (riboflavin) og B3 (niacin) er involvert i metabolismen av karbohydrater og fett til energi1,2. Konkret for vitamin B1 er at det behøves som en av byggesteinene i cellenes DNA1,2. Vitamin B2 er nødvendig for å reparere antioksidanten glutation og for nedbrytning av protein1,2. Mangel på B2 kan føre til endringer i huden og kroppens slimhinner7. Niacin er nødvendig når kroppen reparerer skader på cellenes DNA. Alvorlig niacinbrist kan føre til hudsykdom pellagra2.


Referanser:

  1. Store Medisinske Leksikon, vitaminer, siste endre 29.02.2016 (03.11.2017)
  2. Nordic Nutrition Recommendations 2012, 5th edition, side 30, tabell 1.3.
  3. Ueland PM og Scheede J. Måling av metylmalonsyre, homocystein og metionin ved kobalmin- og folatmangel og homocustinuri. Tidsskr Nor Legeforen nr 6, 2008; 128: 690-3.
  4. Bolander-Gouaille C, Homocystein, the New Marker of Disease Risk – An Overview. Business Briefing European Pharmacotherapy 2005: 2-8.
TrioBe reseptbelagt legemiddel B vitaminmangel

TrioBe

TrioBe er det eneste reseptbelagte kombinasjonslegemiddelet som forebygger symptomgivende mangel på vitamin B6, vitamin B12 og folsyre ved utilstrekkelig inntak av føde eller malabsorpsjon, spesielt hos eldre.

TrioBe
Mylan Logo

Du forlater b-vitaminmangel.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Mylan-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  26.05.2020