Symptomer på folatmangel - Helsepersonell | B-vitaminmangel
Symptomer på folatmangel

Symptomer på folatmangel

En mangel av folsyre er ofte til stede i kombinasjon med en mangel på vitamin B12. Symptomene er som ved pernisiøs anemi1. Det er gjerne tretthet, svimmelhet, makrocytær anemi, ømhet på tungen, redusert kognitiv funksjon, hjertebank, tungpustet, brystsmerter ved anstrengelse1,2.

tretthet, svimmelhet, makrocytær anemi, ømhet på tungen, redusert kognitiv funksjon, hjertebank, tungpustet, brystsmerter ved anstrengelse er symptomer på folatmangel

Nedsatt opptak av næring i tarmen ved malabsorpsjonssykdommer, feil- eller underernæring kan også gi symptomer. Kronisk diaré eller vekttap kan være symptomer pasientene opplever1. Det er dokumentert at folsyremangel kan føre til polynevropati og psykiatriske lidelser som depresjon1. Nevrologiske ellernevropsykiatriske symptomer kan også sees, men er sjeldne og ikke så alvorlige som ved vitamin B12-mangel. Andre generelle symptomer kan være kvalme, diaré, irritabilitet, glemsomhet, dårlig matlyst og hodepine1.

Randomiserte studier har vist at folsyretilskudd til fertile kvinner reduserer forekomst av nevralrørsdefekter hos fosteret1.


Referanser:

  1. Norsk Legemiddelhåndbok, folatmangel (03.11.2017)
  2. Norsk Legemiddelhåndbok, vitamin B12-mangel (03.11.2017)
TrioBe reseptbelagt legemiddel B vitaminmangel

TrioBe

TrioBe er det eneste reseptbelagte kombinasjonslegemiddelet som forebygger symptomgivende mangel på vitamin B6, vitamin B12 og folsyre ved utilstrekkelig inntak av føde eller malabsorpsjon, spesielt hos eldre.

TrioBe
Mylan Logo

Du forlater b-vitaminmangel.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Mylan-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  26.05.2020