Malabsorpsjon av B-vitaminer - Helsepersonell | B-vitaminmangel
Sykdommer

Sykdommer

Den vanligste årsaken til B- vitaminmangel er atrofisk gastritt1, en autoimmun sykdom som fører til at mageslimhinnen mister sin evne til å produsere nok saltsyre. Den høye pH-verdien fører igjen til at det proteinsplittende enzymet pepsin fungerer dårligere. Dette fører til en betydelig redusert evne til å frigjøre B12 fra mat, som i sin tid kan gi vitamin B12-mangel. 

Den vanligste årsaken til B- vitaminmangel er atrofisk gastritt

Atrofisk gastritt påvirker også den gastriske slimhinnens evne til å produsere intrinsisk faktor (IF)1. IF er proteinet som binder B12 for at vitaminet skal tas opp av kroppen.

Autoimmun atrofisk gastritt er arvelig og ofte forbundet med hypotyreose, diabetes og vitiligo. Gastritt kan også være forårsaket av en kronisk Helicobakterinfeksjon, som forstyrrer magesekkens saltsyreproduksjon. I enkelte tilfeller kan atrofisk gastritt føre til pernisiøs anemi2, noe som betyr at de røde blodlegemene forstørres, og det er en mangel på hvite blodceller og blodplater. Forekomsten av pernisiøs anemi er om lag 2 prosent blant de over 70 år3.

Det finnes også en rekke diarésykdommer som påvirker absorpsjonen av næringsstoffer fra tarmen. De kan utløses av infeksjoner, men det er også kroniske sykdommer som forårsaker diaré, for eksempel mikroskopisk kolitt, Crohns sykdom og ulcerøs kolitt3,4.

Man finner mangel på vitamin B12 hos 2 - 8 % av polynevropatipasienter5. Pasienter med vitamin B12 i nedre normalområde og forhøyet metylmalonsyre (MMA) og homocystein kan respondere på substitusjonsbehandling. Det anbefales derfor måling av metylmalonsyre og homocystein hvis nivået av vitamin B12 er lavere enn ca. 300 pmol/l.


Referanser:

  1. Store norske leksikon, atrofisk gastritt, 09.03.2016 (03.11.2017)
  2. Store norske leksikon, pernisiøs anemi, sist oppdatert 15.05.2017 (03.11.2017)
  3. Norsk Legemiddelhåndbok, vitamin B12-mangel (03.11.2017)
  4. Norsk Legemiddelhåndbok, vitaminer, sporelementer og mineraler, publisert 20.02.2017 (03.11.2017)
  5. Mygland Åse, Kronisk polynevropati – utredning og diagnostikk. No. 3, 1. Tidsskr Nor Legeforen 2007; 127:291-5 
TrioBe reseptbelagt legemiddel B vitaminmangel

TrioBe

TrioBe er det eneste reseptbelagte kombinasjonslegemiddelet som forebygger symptomgivende mangel på vitamin B6, vitamin B12 og folsyre ved utilstrekkelig inntak av føde eller malabsorpsjon, spesielt hos eldre.

TrioBe
Mylan Logo

Du forlater b-vitaminmangel.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Mylan-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  26.05.2020