Ofte Stilte Spørsmål - Helsepersonell | B-vitaminmangel
Ofte Stilte Spørsmål - Om sykdommer eller interaksjoner og B-vitaminer

Vis alle svar +
 • Kan B-vitaminer forebygge demens?

  Det er noe forskning som viser at B6, B9 og B12 sammen kan bremse hurtigheten av hjerneatrofi. TrioBe er ikke godkjent for å forebygge demens. Proc Natl Acad SCI USA 2013.  Jama 2016

 • Hvilken effekt kan en forvente med vitamin B9-tilskudd (folsyre) ved høyt blodtrykk?

  Over 20 000 personer med høyt blodtrykk fikk behandling med enten enalapril eller enalapril kombinert med 800 mikrogram folsyre. Studiepasientene hadde ikke gjennomgått hjerneslag eller hjerteinfarkt. Etter 4,5 år viser resultatene at tilskudd av vitamin B9 i kombinasjon av enalapril gav 21% redusert relativ risikoreduksjon for å få hjerneslag. Les studien

 • Kan høy dose B-vitaminer være skadelig for pasienter med nylig hjerteinfarkt?

  NORVIT studien ble i alt 3749 pasienter som nylig hadde hatt hjerteinfarkt rekruttert fra 35 norske sykehus. De ble tilfeldig fordelt i fire grupper som daglig enten tok 0.8 mg folsyre (et B-vitamin), 40 mg vitamin B6, både 0.8 mg folsyre og 40 mg vitamin B6, eller en uvirksom pille (placebo). Resultatet viser at høye doser B-vitamin ikke beskytter pasientene, men kan tvert imot være skadelig. Mens forekomsten av nye tilfeller av hjerteinfarkt eller slag økte litt hos de som tok folsyre alene eller vitamin B6 alene, økte den derimot med hele 20 prosent hos de som tok både folsyre og vitamin B6les mer.

 • Har TrioBe med sin mengde av B6 effekt ved diabetes?

  B6 i terapeutiske doser har blitt utprøvd ved graviditetsdiabetes og neuropatier i sammenheng med diabetes. Dosen i TrioBe er mer på nivå med kosttilskudd og neppe av noen klinisk betydning ved graviditetsdiabetes og neuropatier i forbindelse med diabetes.

  Les mer om TrioBe

 • Hvorfor er det fare for interaksjon mellom TrioBe og metformin?

  Man vet ikke hvorfor metformin gir dårlig opptak av B12. En teori er at metformin gir økt bakterieoppvekst i magesekken og at bakteriene tar opp B12.

 • Kan nyresvikt skjules ved inntak av B-vitaminer?

  Dersom man har høyt Hcy og tar B-vitaminer, vil kanskje Hcy bedres selv om årsaken er nyresvikt. Men gjerne ikke til tilfredsstillende nivåer. Ved usikkerhet på årsak kan man måle kreatinin som indikator på nyrestatus.

 • Høydose B6 – hva er det?

  Ved lang tids høydosebehandling med pyridoksin har en del personer utviklet perifere nevropatier. Dosen vitamin B6 i TrioBe utgjør ingen overdoseringsrisiko. Langtidsbehandling med B6 doser på 100-200 mg kan ha nevrologiske bivirkninger (nummenhet, etc.). I TrioBe er det kun 3 mg og utgjør av den grunn ingen overdoseringsrisiko.

 • Hva kan øke risikoen for B6-vitaminmangel?

  Kjemo- og stråleterapi ved kreft, østrogenholdige prevensjonsmidler, alderdom og ensidig eller sparsom kost, langvarige, ukontrollerte slankekurer og alkoholisme.

  Lengre tids bruk av en rekke legemidler kan gi B6-vitaminmangel: Hydralazin mot for høyt blodtrykk, Isoniazid mot tuberkulose, Penicillin mot nyrestein og vedvarende leddgikt, Levodopa mot Parkinsons sykdom, Chloramphenicol, tetracyklin, erythromycin, lincomycin, neomycin mot infeksjoner og Busulfan/Klorambucil mot kreft

Mylan Logo

Du forlater b-vitaminmangel.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Mylan-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  26.05.2020