Malabsorpsjon av B-vitaminer - Helsepersonell | B-vitaminmangel
Kirurgiske inngrep

Kirurgiske inngrep

Operasjoner der hele eller deler av magesekken fjernes (for eksempel gastrisk bypass), medfører at B12-opptaket reduseres eller forsvinner helt1. Dette fordi det er færre celler tilbake for å fremstille intrinsisk faktor. Etter gastrisk bypass får ca. 10% av pasientene ikke utnyttet B12-vitamin fra maten tilstrekkelig og de har behov for ekstra B-vitamintilskudd enten i tablettform eller som sprøyte hver annen måned )  . Ettersom B12-opptaket hovedsakelig skjer i den nedre delen av tynntarmen, gjelder det samme hvis deler av tynntarmen fjernes2.

Kirurgiske inngrep i mage/tarm region kan påvirke B-vitaminopptaket

Referanser:

  1. Norsk helseinformatikk, sykdommer, vitamin B12 mangel, siste endret 22.04.2017 (03.11.2017)
  2. Norsk Legemiddelhåndbok, vitamin B12-mangel (03.11.2017)
TrioBe reseptbelagt legemiddel B vitaminmangel

TrioBe

TrioBe er det eneste reseptbelagte kombinasjonslegemiddelet som forebygger symptomgivende mangel på vitamin B6, vitamin B12 og folsyre ved utilstrekkelig inntak av føde eller malabsorpsjon, spesielt hos eldre.

TrioBe
Mylan Logo

Du forlater b-vitaminmangel.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Mylan-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  26.05.2020