B12 - Helsepersonell | B-vitaminmangel
B12

B12

B12 eller kobalamin, virker som et koenzym i celledeling, er nødvendig ved DNA-syntesen1. Vitaminet bidrar til produksjonen av røde blodceller og cellemetabolismen (cellenes energiomsetning). I tillegg til at B12 og folat kombineres for å omdanne homocystein til metionin, er vitamin B12 også nødvendig for produksjonen av myelin2. Ulike former for nerveskader er derfor spesifikke mangelsymptomer3. Vitamin B12 er også nødvendig for dannelse og nedbryting av visse aminosyrer og fettsyrer for energi2.

B12 finnes bare i animalske matvarer som kjøtt, melk og melkeprodukter

B12 finnes bare i animalske matvarer som kjøtt, melk og melkeprodukter. Malabsorpsjon og utilstrekkelig inntak av B12 er vanlige årsaker til mangelsymptomer3. Malabsorpsjon ofte forårsaket av pernisiøs anemi, kronisk betennelse i magen som hemmer produksjonen av intrinsik faktor (IF)3. IF er et glykoprotein som binder seg til B12 og er nødvendig for at vitaminet skal bli absorbert i tynntarmen. Mangel på vitamin B12 kan føre til anemi, mannlig infertilitet, parestesi og påvirkning av slimhinnene3. I tillegg kan mangel på vitamin B12 føre til skader på det autonome nervesystemet og ryggmargen i form av svekket vibrasjonssans og leddsans5.


Referanser:

  1. Store Medisinske Leksikon, vitaminer, sist endret 29.02.2016 (03.11.2017)
  2. Ueland PM og Scheede J. Måling av metylmalonsyre, homocystein og metionin ved kobalmin- og folatmangel og homocysteinuri. Tidsskr Nor Legeforen nr 6, 2008; 128: 690-3.
  3. Norsk Legemiddelhåndbok, vitamin B12-mangel, sist endret: 31.05.2017 (03.11.2017)
TrioBe reseptbelagt legemiddel B vitaminmangel

TrioBe

TrioBe er det eneste reseptbelagte kombinasjonslegemiddelet som forebygger symptomgivende mangel på vitamin B6, vitamin B12 og folsyre ved utilstrekkelig inntak av føde eller malabsorpsjon, spesielt hos eldre.

TrioBe

Du forlater b-vitaminmangel.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Mylan-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  26.05.2020